Onko hankkeessasi kyse lähinnä?

Uuden perustutkimuksen käynnistämisestä

Jatkosta aiempaan perustutkimukseen

Soveltavasta tutkimuksesta

Menetelmäkehityksestä

Tuoteideasta

Jostakin muusta, mistä

Mitä säätiön asettamista laatukriteereistä hanke tukee kaikkein parhaiten

Puhtaampi

Vähemmän energiaa kuluttava

Taloudellisempi

Pitkäikäisempi

Terveellisempi

Muu, mikä

Mihin seuraavista aloista hankkeesi liittyy?

Tuotannolliseen toimintaan liittyvät ympäristönsuojeluratkaisut

Maatalouden tuotanto- tai virkistysedellytysten kehittäminen

Metsien tuotanto- tai virkistysedellytysten kehittäminen

Rakentamiseen liittyvät innovaatiot, erityisesti rakenteiden ja rakennusten käyttöiän pidentäminen ja elinkaarikustannusten pienentäminen

Kiertotaloutta edistävät luontoystävälliset jätteidenkäsittelyn ratkaisut

Oma kokemustaustasi hankkeen aihealueelta

Yli 10 vuotta

5-10 vuotta

3-5 vuotta

2-3 vuotta

0-2 vuotta

Kuinka moni henkilö voisi olla välittömästi kiinnostunut hankkeesi tuloksista?

1-5 henkilöä

yli 10 henkilöä

20-50 henkilöä

yli 50 henkilöä

yli 100 henkilöä

Liittyykö hanke johonkin muuhun hankkeeseen tai tutkimukseen?

Ei

Kyllä, mihin

Kuinka pitkäkestoisesta hankkeesta on kyse?

0-6 kk

6-12 kk

12-24 kk

yli 24 kk

yli 36 kk

Mitä hankkeen lopputuloksena syntyy?

Tietämystä

Tekniikkaa

Menetelmä

Jotain muuta, mitä

Mikä on hankkeeseesi haettavan apurahan suuruusluokka?

Alle 20 000 euroa

20-50 000 euroa

50-100 000 euroa

yli 100 000 euroa