apurahahakemus

Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen Säätiöltä tapahtuu täytettävällä määrämuotoisella hakemuksella, Vain alla olevan linkin kautta jätetyt hakemukset otetaan arvioitavaksi/ päätettäväksi. Hakija saa hakemuslomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen ja kopion hakemuksesta. Muista ennen apurahan hakemista tehdä apurahatesti ja tutustu myös esimerkkihankkeisiin.

Huom. Mikäli lähetetystä hakemuksesta ei sähköpostivahvistus tule perille, kannattaa ensin tarkistaa oma roskapostilaatikko ja sen jälkeen tiedustella asiasta sähköpostilla leena.jaske@kollinsaatio.fi

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisina.

HUOM! Suosittelemme apurahahakemuksen täyttämistä tietokoneella.

Apurahahakemus

Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi *

Mihin säätiön toimialaan hanke liittyy *

Metsätalous

Maatalous

Rakentaminen

Veteraanityö

Maanpuolustus

Mitkä säätiön asettamista laatukriteereistä hanke parhaiten täyttää *

Puhtaampi

Terveellisempi

Vähemmän energiaa kuluttava

Taloudellisempi

Pitkäikäisempi

Muu, mikä

Mitä hankkeen lopputuloksena lähinnä syntyy *

Tietämystä

Tekniikkaa

Menetelmä

Muu, mikä

Hakijan perustiedot

Haettava apuraha on *

Työskentelyapuraha

Kohdeapuraha

Hakija on *

työryhmä

yksittäinen henkilö

organisaatio

Hankkeen vastuullinen johtaja

Nimi *

Oppiarvo *

Hakijan / hankkeen vastuullisen johtajan syntymäaika *

Hankkeen vastuullisen johtajan koulutustausta *

Hankkeen vastuullisen johtajan työkokemus *

Apurahapäätöksen toimitusosoite

Organisaatio

Katuosoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Puhelinnumero *

Sähköpostiosoite *

Yhteisön tiedot

Organisaatio

Yksikkö

Y-tunnus

Työryhmän muut jäsenet

SukunimiEtunimiOppiarvoSähköpostiPuhelin
Poista

Lisää rivi


Lisätietoja

Vapaamuotoinen perustelu miksi hakija / työryhmä on erityisen soveltuva hankkeen toteuttajaksi

Hankkeen tavoitteet

Mitä hankkeesta on konkreettisena tuloksena *

Miten valittu toimiala hyötyy / voi hyödyntää konkreettisesti hankkeen tuloksia *

Kenelle toimialan toimijoista hankkeen tulokset ovat erityisen hyödyllisiä *

Asiantuntijat

NimiTehtävä / organisaatioPuhelin

Hankesuunnitelma *

Huom. Maksatus on sidottu vaiheiden raportointiin

Miten hanke etenee, mitkä ovat hankkeen toteuttamisen käytännön päävaiheetMitä tuloksia kustakin vaiheesta syntyyAikataulu, milloin hankkeen tuloksista voidaan raportoida säätiölle. (täytä päivämäärä)

Hanketiedotus

Kenen pitäisi saada tietoa hankkeen tuloksista

Miten tiedonvälitys tullaan hoitamaan käytännössä

Milloin tieto jaetaan eri osapuolille

Kuka vastaa tiedonvälityksesta

Resurssit

Keitä kaikkia tahoja / yhteistyökumppaneita / resursseja hankkeen toteuttaminen edellyttää

Mitä kunkin avustavan / osallistuvan tahon on tehtävä, jotta hankkeen tavoite saavutetaan

Mitkä tahot ovat jo sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen

Hankkeen rahoitus

Haettavan apurahan määrä yhteensä (hakijan yksilöitävä) *

Esitys apurahan maksuaikataulusta. Apurahoja maksetaan vain hyväksytyistä raporteista. Loppuraportin maksuosuus tulee olla vähintään 10% hankkeen apurahan määrästä. *
Toteuttamisen päävaiheetAikatauluEuroa
Minkälaisiin kulueriin (erät, summat) haettava apuraha tullaan käyttämään (työpalkkio, matkakustannukset, teknologia, tms.) *

Työskentely aika *
AlkupvmLoppupvm
Mitä muita kulueriä hankkeen toteutuksesta syntyy?
KulueräEuroa
Miten nämä kuluerät rahoitetaan (jaottelu haettavan apurahan ja mahdollisten muiden rahoitusosuuksien kesken)

Hankkeeseen saadut aiemmat apurahat
VuosiApurahan myöntäjäEuroa
Hakijan muut vireillä olevat apurahahakemukset
RahoittajaEuroa

Hakemuksen liitteet

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

* Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeita ja annan suostumukseni käyttää antamiani tietoja ja asiakirjoja hakemukseni käsittelyä varten.

* Siinä tapauksessa, että apuraha myönnetään, sitoudun noudattamaan Säätiön ohjeita apurahan saaneille.

* Vakuutan, että apurahan hakijana minulla ei ole lähipiirikytköstä Säätiöön.
Katso Lähipiirin määritelmä.